divendres, 2 de desembre de 2011

Barcellona e Napoli: regioni metropolitane a confronto


En motiu de la publicació del volum Governare la metropoli: il Piano Territoriale Metropolitano di Barcellona, coordinat pels professors Antonio Acierno i Angelino Mazza, la Università degli Studi di Napoli Federico II i les Edizioni Scientifiche Italiane han organitzat unes jornades de debat a la ciutat partenopea. Els encontres, que es celebraran els propers dia 6 i 7 de desembre, tindran per objectiu contrastar les realitats metropolitanes d'ambdues ciutats i, en particular, analitzar, a partir de l'estudi del Pla Territorial Metropolità de Barcelona, la forma com el planejament territorial pot contribuir avui a afrontar els reptes ambientals, socials i econòmics a les metròpolis mediterrànies europees.
Així, la primera jornada, Gli strumenti di governo delle regioni urbane, tindrà lloc el dia 6 de desembre a les 15.30h. a la Sala R. d'Ambrosio de la Facoltà di Architettura de la Università Federico II. Consistirà en una sessió acadèmica que s'obrirà amb una presentació a cura del editors del volum, seguida d'una conferència d'Oriol Nel·lo i d'un debat amb el director del Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale, el president del Parco Nazionale del Vesubio i professors universitaris de diversos departaments.
La segona sessió, Il valore della pianificazione nel governo delle regioni urbane, es celebrarà el dia 7 de desembre a la Sala de Conferències de les Edizioni Scientifiche Italiane, a les 17h. En aquest cas, després de les presentacions i de la conferència, prendran part en el debat diversos representants institucionals, entre els quals es comptarà el Rector de la Universitat i el President de la Regió Campania.
Vegeu el programa complert de les jornades a la web de la Università degli Studi Federico II.