dimecres, 13 de febrer de 2013

La ciutat sense espera: cicle de seminaris a l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia

Entre els propers 20 de febrer i 27 de març tindrà lloc a l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia el cicle de seminaris La ciutat sense espera: ciutat, metrópolis i polítiques territorials a Barcelona i a Catalunya. 
El seminari te per objecte presentar la dialèctica entre la problemàtica territorial i las polítiques públiques a la Catalunya contemporània, tot mostrant com, davant unes dinàmiques d'urbanització que no tenen espera, la ciutat i el país han tractat de trobar formes de gestionar, mal que bé, les transformacions territorials en curs.
Així, al llarg de sis sessions s'analitzaran, en primer lloc avantatges i les contradiccions -socials, ambientals i polítiques- del procés de metropolitanització, per entrar tot seguit a debatre els temes de l'habitatge, els barris en risc de degradació, el paisatge i el litoral. La darrera sessió del cicle serà dedicada a l'estudi i la discussió de les formes de govern metropolità, d'acord amb el programa complert del cicle que podeu trobar a la pàgina Cursos.
Les sessions, en italià, seran impartides per Oriol Nel·lo, professor del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, i tindran lloc l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia, a la seu de Badoer, cada dimecres, entre les dates assenyalades, de 10 a 13h.