dimarts, 30 d’abril de 2013

Dos anys de blog

Coll d'Entremonts, Pallars Sobirà
Simi, Dodecanès
Llacuna Rodrigo Freitas, Rio de Janeiro
Ses Salines, Formentera
Xhantos, Lícia
Ponte degli Scalzi, Venècia

El nostre blog arriba aquest final del mes d’abril al seu segon any d’existència. Concebut inicialment com un complement a la didàctica universitària de grau i de postgrau, i també per als cursos i les conferències que impartim, hem pogut veure com ha anat esdevenint un instrument docent cada vegada més útil. Així mateix, el blog s’ha afermat com a lloc de trobada per a algun centenar de professionals, estudiosos i ciutadans interessats (i preocupats), de dins i fora de Catalunya, per als temes de l’estudi, l’ordenació i la gestió del territori, com ho mostra l’increment continuat del nombre de subscriptors.
Durant aquest darrer any, de 1 de maig 2012 a 30 d’abril 2013, el blog ha rebut un total de 23.686 visualitzacions de pàgina, amb un increment del 213% respecte el seu primer any d’existència. El nombre mitjà de visualitzacions per mes s’apropa força doncs a les 2.000 i aquest darrer abril ha estat de 2.890. A 30 d’abril de 2013, el total acumulat de visites de pàgina és de 34.913.
Un altre aspecte destacable és la internacionalització dels usuaris: el 28,8% de les consultes de pàgina són fetes des de fora d’Espanya (per un 18,4% en l’exercici anterior). Itàlia, amb un 6% de les consultes totals, i Estats Units, amb un 4,5%, són els principals països estrangers de procedència. 
Durant el darrer any hem compartit 37 posts, bona part dels quals ha estat dedicada, com no podia ser d’altra manera, al debat dels efectes territorials i socials de la crisi econòmica. Al seu costat, els temes que han suscitat més atenció han estat les ressenyes de publicacions (Ordenar el territorio. La experiencia de Barcelona y Cataluña, Francesco Indovina: del anàlisis del territorio algobierno de la ciudad, El planejament territorial a Catalunya a inicis delsegle XXI, Sardegna: la nuova e l’antica felicità), el debat sobre les polítiques territorials (la Nació-xarxa, els aspectes territorials delsprogrames electorals i dels acords de govern), les modificacions legislatives (la llei de barris, la llei de costes) i l’estudi del planejament (els plans directorsurbanístics, el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner).