dijous, 1 de maig de 2014

Primer de Maig: tres anys de blog

En aquesta data s'acompleix el tercer anys d'existència del nostre blog. Concebut en primer lloc com una eina docent per als nostres estudiants de Geografia i d'Ordenació del Territori, ha anat creixent per tal d’incloure no només les pàgines amb referències bibliogràfiques de llibres, capítols de llibre i articles, que són estadísticament les més consultades, sinó també seccions especifiques dedicades als programes de grau i de màster que impartim, així com a cursos, seminaris i conferències. Així mateix, hi anem incloent de manera periòdica un conjunt de post amb ressenyes sobre lectures, així com notes sobre les transformacions territorials, les dinàmiques socials i les polítiques públiques
Durant aquest darrer any, de 1 de maig 2013 a 30 d’abril 2014, el blog ha rebut un total de 23.384 visualitzacions de pàgina, una quantitat pràcticament idèntica a la de l’any anterior (2012-2013)  i molt superior a la del seu primer any d’existència (2011-2012) . El nombre mitjà de visualitzacions per mes s’apropa força doncs a les 2.000. A 30 d’abril de 2014, el total acumulat de visites de pàgina és de 58.297.
Un altre aspecte destacable és la internacionalització dels usuaris: el 31,4% de les consultes de pàgina són fetes des de fora d’Espanya (per un 28,8% i un 18,4% dels anys anteriors). Els Estats Units d’Amèrica originen el 7,2% del total de consultes i Itàlia amb un 4,7%. Destaquen també els increments d’Alemanya i França, amb un 2% de les consultes cada una, així com, en menor mesura, la presència creixent de Portugal i Xile.  
Durant el darrer any hem compartit 38 posts. Al costat d’aquells de contingut eminentment docent i els vinculats a l'actualitat dels debats més immediats (crisi econòmica, crisi de l'Estat,...), que solen tenir una alta freqüentació, els més consultats han estat els referits als avenços de projectes recerques (per exemple sobre la segregació urbana i la innovació social), els que ressenyen diverses publicacions (Repensar el Estado, Reflexionant amb Francesco Indovina, Postsuburbia,...), els que donen compte del contingut de tesis doctorals defensades (Cantonades territorials,...) i els referits a determinats autors (Enric Lluch, Francesco Indovina, Gonçal de Reparaz, David Harvey,...). 

Imatges: 
-Toledo, des de Los Cigarrales; 
-l'Alguer, els bastions; 
-Londres, des de Hampstead Heath; 
-Plaus de Boldís, Pallars Sobirà; 
-Gibellina, Sicília; 
-Biniarraix, des de la sortida del barranc; 
-Pirineu Oriental, des del Turó de Murou; 
-Alhama de Granada, el tajo; 
-Cadaqués, des d'Es Poal; 
-Catedral de Saint Paul i la City, des de la riba del Tàmesis. 
(Fotografies: O. Nel·lo)