diumenge, 5 de juliol de 2015

L’Alguer: els marges de la ciutat

Victòria Tubau, Souvenir VI  (2015)
El dia 3 de juliol s’han presentat a l’Escola d’Arquitectura de la Universitat de Sàsser a l’Alguer un conjunt de projectes urbanístics sobre els marges de la ciutat. Es tracta d’un exercici que ha portat als estudiants de segon any dels estudis d’Urbanisme a treballar i avançar propostes per a la requalificació d’àrees que es troben en els límits externs de l’espai construït de la vila: Santa Anna, el Carme, la Via dels Horts, l’àmbit de l’Hospital.
El planejament dels àmbits on “la ciutat canvia de nom” -per dir-ho amb l’expressió, tan certera, de Francisco Candel- revesteix un gran interès. En aquests espais, la ciutat, efectivament, sòl perdre, en bona mesura, algunes de les seves característiques definitòries: els serveis s’hi fan més rars, els usos esdevenen menys diversos, l’habitatge hi té a vegades menor qualitat, l’accessibilitat hi és més difícil. Però, per altra banda, aquestes àrees tenen sovint unes grans potencialitats: el contacte amb l’espai obert, les possibilitats de transformació, el fet de no ser encara espais del tot definits.  
 Ara bé, crucial com és, el planejament dels marges urbans presenta una notable dificultat. La disciplina, que està enraonadament ben equipada per treballar sobre les extensions de la urbanització en l’espai obert, així com sobre la rehabilitació de la ciutat existent, té, com és sabut, majors dificultats per adreçar la qüestió dels afores, les bòries, els terrenys vagues dels límits urbans. Per això, l’exercici del curs d’urbanisme d’enguany presentava elements de dificultat especial respecte els d’anys anteriors.
Tanmateix, els projectes han sabut afrontar la problemàtica amb notable habilitat i amb un conjunt de preocupacions comunes: la porositat dels espais projectats, tant cap als entorns no construïts com envers d’altres àrees de la ciutat; l’equitat de les propostes, totes les quals tracten de fer arribar els serveis i la millor qualitat de la vida urbana fins als extrems de l’espai construït; la factibilitat dels projectes, que en tots els casos han estat valorats econòmicament i tècnicament; i, finalment, el caràcter obert de les propostes, que reclamen la necessitat de implicar els veïns en el seu desenvolupament.
La comissió avaluadora dels treballs, presidida per Felicia Bottino,  professora d’urbanisme i exconsellera d’ordenació del territori de la regió Emilia-Romagna, destacà la qualitat i l’interès dels treballs. Pel seu costat, el professor Arnaldo Cecchini, que ha estat fins a data recent Director del Departament d'Aruqitectura assenyalà la coherència de l'exercici amb els postul·lats didàctics de l'Escola i l’alcalde de l’Alguer, Mario Bruno, va indicar la seva voluntat de convidar els autors del projecte més ben valorat a presentar-lo davant el Consell Municipal.
És d’assenyalar que en els darrers des de l'any 2011, les cinc edicions successives dels laboratoris d’urbanisme de l’Escola d’Arquitectura de l’Alguer han permès acumular un conjunt de prop de 70 projectes per a la ciutat. Es tracta de propostes relatives a la rehabilitació urbana, a l’espai obert del’àmbit de Maria Pia, a l'espai públic i els equipaments, i a la requalificació d'espais estratègics, a les quals enguany venen a afegir-se aquests 11 projectes sobre els marges urbans. El laboratori ha estat dirigit pels professors Francesco Indovina i Oriol Nel·lo, amb el suport inestimable al llarg dels diversos cursos de Valentina Simula, Giuseppe Onni, Erika Buonacucina i Miriam Mastinu.