dijous, 31 de gener de 2013

Bases per a la gestió del territori a Formentera


El dia 30 de gener s'ha celebrat a la Sala de Juntes de la Facultat de Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona la sessió de cloenda del programa troncal del Màster d’EstudisTerritorials i de la Població (orientació Ordenació del Territori), organitzat pel Departament de Geografia de la UAB durant el primer semestre de l’any acadèmic 2012-2013. En l’acte, que va comptar amb la presència del Conseller d’Urbanisme del Consell Insular de Formentera i el Director del Consorci Formentera, així com de professors i alumnes de la universitat, els participants en el Màster van presentar resultats dels seus treballs. En el vestíbul de la Facultat s'ha pogut veure, així mateix, una exposició en la que es mostren les principals propostes que han emergit del treball
El programa troncal del Màster METIP d’enguany ha tingut per objectiu l’elaboració, per part dels estudiants i a efectes didàctics, d’un pla per a la gestió del territori de l’illa de Formentera que tingués tots els atributs –formals i de contingut- exigibles a un document que hagués de ser debatut i tramitat administrativament. Així, en els quatre mesos transcorreguts entre el dia 1 d'octubre de 2012, quan va celebrar-se la conferència inaugural del programa a l'Institut d'Estudis Catalans i la presentació dels treball, els participants han cursat els quatre mòduls, realitzat el treball de camp a l'illa, seguit el cicle de conferències Ordenar el territori: teoria i pràctica, i, organitzats en grups, redactat els nou capítols -Marc general, Memòria, Diagnosi, Criteris, Propostes...- dels que consta l'instrument de planejament. 
N'ha resultat un document titulat Bases per a la gestió del territori a l'illa de Formentera, que culmina amb la formulació de 8 propostes i 36 projectes. El document, del que trobareu la Presentació en la pàgina Màster del blog, consta de 700 pàgines d'extensió i ha estat elaborat per un grup de 34 estudiants, procedents de 6 països diversos (Espanya, Itàlia, Mèxic, Equador, Colòmbia i Xile), guiats per un equip docent integrat per 10 professors.