dijous, 19 de maig de 2011

Maurizio Marcelloni (1938-2011): per la nova ciutat

Avui es celebra al Palazzo Valentini de Roma una jornada en record de l’urbanista Maurizio Marcelloni, recentment traspassat. En la jornada, que porta per títol “Maurizio Marcelloni. Una vita per il cambiamento. Città, metropolizzazione, territorio, riformismo. Per un nuovo governo urbano”, intervindran, entre d’altres, Nicola Zingaretti, Jordi Borja, Giuseppe Campos Venuti i Francesco Indovina.
Maurizio Marcelloni (Roma 1938-2011), arquitecte i urbanista, va dedicar la seva vida professional a impulsar noves formes de planejament i govern de la ciutat i el territori, per tal de fer-los més harmònics i més equitatius. Implicat des de jove en els moviments veïnals i polítics dels barris de la seva ciutat, professor durant llargs anys de l’Istituto Universitario di Architettura de Venècia, va tenir un paper clau en la planificació de la capital italiana, com a redactor del pla urbanístic aprovat pel municipi, després de nombroses dificultats, l’any 2003. Sobre aquesta experiència va publicar Pensare la città contemporanea. Il nuovo piano regolatore di Roma (Laterza).
A Barcelona, on la seva humanitat i el seu entusiasme ecomanadís li van procurar molts amics, va treballar sobretot durant els anys vuitanta, en el període de formació del moviment de les Eurociutats, quan va tenir uns intervenció destacada en posar les bases conceptuals i analítiques del nou moviment.