dilluns, 30 d’abril de 2012

Un any de blog

La Nurra, Sardenya, maig 2011
Barcelona des del turó del Putxet, setembre 2011
El Tajo, Ronda, gener 2012

Aquest mes, el blog que esteu llegint acompleix un any d’existència. Iniciat a finals d’abril de l’any passat, per tal de posar materials catalans en el camp del coneixement i la gestió del territori a l’abast dels estudiants de la Facoltà di Architettura de l’Alguer, ha anar creixent des de llavors, per esdevenir, gairebé per sorpresa, un lloc de trobada en el que compartir lectures, esdeveniments, preocupacions i projectes. Un espai freqüentat per estudiants, col·legues de professió i algun centenar de persones interessades, dins i fora de Catalunya.
Al llarg d’aquest any el blog ha rebut un total de 11.112 visites de pàgina, a raó, doncs, de prop d’un miler per mes, i hi hem compartit 55 posts. Les pàgines més visitades són les corresponents a les pestanyes d’articles (que duen l’enllaç a la publicació original sempre que ens ha estat possible), capítols de llibres i llibres. Les pestanyes s’han ampliat recentment per donar també notícia de cursos, conferències i programes d’assignatures.
Pel què fa als posts, els que han comptat amb més difusió es corresponen, lògicament, a les preocupacions més punyents del moment en l'àmbit de la gestió del territori: la Llei de Barris: una continuïtat necessària, la Llei de Costes: crònica d’una reforma anunciada, Cicle de conferències “Ordenació del Territori: teoria i pràctica”, L’urbanisme de la crisi, De la urbanització dispersa a la ciutat de baixa densitat, són les cinc primeres entrades en nombre absolut de consultes rebudes.
Un aspecte a destacar és que gairebé 1 de cada 5 visites de pàgina (un 18,3% per ser precisos) procedeixen de fora d’Espanya. Estats Units i Itàlia (que originen, cadascun, més del 4% de les visites), seguits del Regne Unit i Portugal són els països forans que generen més visites.
Deia Brecht que “tant de bo cadascú fos el propi historiador: llavors tothom viuria amb més mirament i exigència”. Tanmateix, més que donar constància de la pròpia activitat ens anima la voluntat de contribuir, amb la modèstia que és del cas, al debat col·lectiu sobre el territori i la societat en uns moments particularment complexos i difícils. Parafrasejant la cita, el que ens preocupa, més aviat,  és que entre tots siguem capaços d’escriure una Història diversa a aquella que ens ve dictada i puguem, efectivament, arribar a viure amb mirament i exigència.  

divendres, 27 d’abril de 2012

Master d'Estudis Territorials i de la Població: presentació edició 2012-2013

El proper dia 9 de maig Anna Cabré i Oriol Nel·lo presentaran l'edició 2012-2013 del Màster en Estudis Territorials i de la Població, organitzat pel Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona. La presentació tindrà lloc en el marc de la Fira de Postgrau de la UAB, que es celebra els dies 9 i 10 d'aquest mes.
El Màster oficial en Estudis Territorials i de la Població té per objectiu la formació de professionals en els camps de la demografia i de l'anàlisi i la gestió del territori. Els alumnes que el cursen poden escollir entre dos itineraris: Demografia, destinat a formar  investigadors i professionals en mètodes avançats de l'anàlisi demogràfica  i Ordenació del Territori, Desenvolupament Local i Planificació Territorial, que te per objectiu principal formar experts en la planificació i la gestió del territori. L'orientació d'aquesta segona especialització és eminentment aplicada i permetrà a l'estudiant la participació en l'exercici pràctic d'elaboració d'instruments de planificació d'escala territorial, com els Plans Territorials que estan vigents a Catalunya.
El programa atreu estudiants catalans, espanyols i estrangers. Ha estat en el seu marc que en l'edició d'enguany s'ha organitzat el cicle de conferències i debats "Ordenació del Territori: Teoria i Pràctica", obert a tota la comunitat universitària, en el que han participat 130 persones.
L'acte de presentació es celebrarà dimecres dia 9 de maig a les 13h a la Sala de Postgrau del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona.

dilluns, 9 d’abril de 2012

Llei de Barris i Llei d'Urbanitzacions: el Parlament n’aprova la reactivació


El dia 28 de març, en el darrer Ple abans de Pasqua, el Parlament de Catalunya va aprovar una moció en la que insta el Govern de la Generalitat a reactivar les convocatòries de les lleis de Barris i d’Urbanitzacions.
Com es ben sabut, l’any 2011 el Govern, tot i l’existència prèvia d’un pronunciament parlamentari favorable a la seva continuïtat, va interrompre les convocatòries anuals de la Llei de Barris al·legant manca de disponibilitat econòmica. La mateixa decisió es va aplicar a la Llei d'Urbanitzacions. Aquesta situació s’ha perllongat durant l’any 2012. Així mateix, el Govern va anunciar als ajuntaments participants en el programa que no podria incloure en els pressupostos de 2012 les partides necessàries per satisfer la despesa que els ajuntaments certifiquessin durant aquest any.
La aplicació de la Llei 2/2004, de millora debarris, viles i àrees urbanes que requereixen d’atenció especial va donar lloc entre 2004 i 2010 a la celebració de 7 convocatòries successives que varen permetre emprendre actuacions de rehabilitació integral en 141 barris d’arreu de Catalunya, amb una inversió total compromesa de 1.330 M €, aportats per la Generalitat i els ajuntaments, dels quals el mes de desembre de 2010 se n’havien invertit efectivament 513 M €.
Per la seva banda, la Llei 3/2009, de regularització i millora de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics, va permetre, a través d’un programa pilot i de dues convocatòries (corresponents als anys 2009 i 2010), promoure actuacions de regularització i millora en 98 urbanitzacions afectades per una assenyalada manca serveis i, en molts casos, per problemàtica social.
La suspensió de les convocatòries de la Llei de Barris i, en particular, la dificultat en la satisfacció de pagaments durant l’any 2012 ha aixecat preocupació des de sectors i poblacions afectades. Així s’ha argumentat que, tot i les circumstàncies econòmiques, resulta inadequat suprimir ajuts per a les àrees urbanes més desafavorides, just en el moment en que per efecte de la crisi econòmica tendeix a créixer-hi la problemàtica social. D’altra banda, els ajuntaments han indicat que la despesa a certificar durant l’any 2012 corresponia en bona mesura a actuacions de l’exercici 2011 i, per tant, ja acordades i realitzades.
Davant d’aquesta situació el Parlament de Catalunya ha aprovat la Moció 84/IX que en la seva part dispositiva diu:
"El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Garantir la continuïtat de l’aplicació i el desplegament de la Llei 2/2004, del 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, mitjançant la convocatòria anual per a l’any 2013, per a la presentació de projectes de millora de barris, àrees urbanes i viles.
b) Garantir a tots els ajuntaments que estan pendents de liquidació de pagaments per part de la Generalitat un sistema de finançament que els permeti continuar l’execució dels projectes del Pla de barris.
c) Garantir la convocatòria d’ajuts del Fons per a la regularització de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics per a l’any 2013."
La moció, impulsada pel Grup Parlamentari Socialista, ha comptat amb el suport unànime de la Cambra, (amb l’excepció de l’abstenció del Grup de Convergència i Unió pel què fa a l’apartat c). El seu text complert pot consultar-se al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya. L’aprovació de la resolució amb un nivell tan alt de consens parlamentari és una excel·lent notícia per als ajuntaments i, sobretot, per als ciutadans que resideixen en els barris i urbanitzacions desafavorides, particularment afectats per la crisi econòmica. Caldrà estar amatent ara al seu compliment.

dijous, 5 d’abril de 2012

Il Piano Strategico Metropolitano di Bologna: un senso al futuro


En un món complex, governat per fluxos de caràcter global, difícils d’entendre i, no cal dir, de governar, els llocs, i en particular les diferències entre els llocs, prenen, com és ben sabut, una importància crucial. La situació de crisi econòmica, l’hegemonia del capital financer i l’ofensiva per posar en qüestió les conquestes socials assolides a Europa de la segona guerra mundial ençà fan particularment evident les paradoxes que es deriven d’aquest fet: per un costat, es produeix una pressió extraordinària per tal d’aplanar les barreres i les diferències territorials amb l’objectiu de facilitar la lliure circulació de capital i mercaderies; per l’altra, es cerca incessantment en les diferències entre els llocs (en la seva accessibilitat, en els seus recursos, en la seva força de treball) avantatges comparatius que permetin incrementar els guanys.
En aquesta situació, resulta de gran importància pensar des de cada ciutat les pròpies estratègies en relació amb el marc global. Aquest és l’interès potencial de la planificació estratègica. Ara bé, massa sovint aquesta és utilitzada exclusivament com a forma de trobar els mitjans (i d’aconseguir als consensos) per tal de plegar-se, de manera acrítica, a les exigències dels mercats globalitzats, amb el pretext de fer la ciutat més competitiva. La planificació estratègica pot ser concebuda i practicada, tanmateix, de manera diversa: com la forma de cercar les vies i les aliances a través de les quals aconseguir que el manteniment de l’activitat econòmica no sigui incompatible ni amb la consolidació i l’extensió de les polítiques de benestar social, ni amb la sostenibilitat ambiental. La planificació estratègica esdevé així l’expressió del propòsit de construir el futur a través de projectes col·lectius, a través d’exercicis de geografia voluntària.
En aquest context, l’inici dels treballs del Piano Strategico Metropolitano de Bologna resulta de particular interès disciplinar i polític. Una sèrie de factors contribueixen a realçar la rellevància de la iniciativa, per convertir-la en un banc de proves d’importància no només local, sinó també italiana i europea: el fet de sorgir enmig d’unes circumstàncies particularment complexes per a l’economia, la seva dimensió metropolitana en un moment en que a Itàlia s’està debatent de manera intensa la possibilitat de la desaparició de les províncies, el correspondre a una ciutat i a una regió que durant llargues dècades han estat considerades un laboratori de polítiques socials i culturals progressistes. 
El projecte fou presentat el proppassat dia 29 de març a l’Arena del Sole de Bologna, davant d’un teatre curull que expressava ben clarament les expectatives i les esperances que la iniciativa desperta a la ciutat. El projecte fou presentat per l’alcalde de Bologna, la presidenta de la província i el president de la regió Emilia-Romagna, en una mostra de voluntat de cooperació administrativa que, com bé sabem, no resulta gaire habitual en d’altres latituds. Intervingueren així mateix Romano Prodi, que ha assumit la presidència del Pla, quatre experts per a cada un dels àmbits temàtics proposats, Oriol Nel·lo, com a membre del comitè científic, i Daniele Donati, coordinador del Pla.
Pot trobar-se més informació al website del pla. Podeu veure, així mateix, entre d'altres,  el vídeo de la intervenció d’Oriol Nel·lo al Forum,  L'importanza della pianificazione strategica nell'Europa di oggi.