dissabte, 19 de maig de 2012

Ordenar el territorio. La experiencia de Barcelona y Cataluña

Acaba d'aparèixer el llibre Ordenar el territorio. La experiencia de Barcelona y Cataluña, publicat a València per l'editorial Tirant lo Blanch. El volum serà presentat a Barcelona el proper dia 31 de maig, en un acte organitzat per la Societat Catalana d'Ordenació del Territori, presentat i aconduït per l'arquitecte Josep Maria Llop, president de la Societat.  Hi intervindran Francesco Indovina, professor de l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia, Joan Vicente, professor de la Universitat de Girona, i Oriol Nel·lo, autor del llibre. L'acte tindrà lloc a la sala auditori del Pati Manning, carrer Montalegre 7, a les 19.30 h. 
L'objectiu de Ordenar el territorio és exposar i analitzar el planejament territorial i les polítiques urbanes desenvolupades per l'administració de la Generalitat entre els anys 2003-2010, període en el que s'ha elaborat i aprovat la totalitat dels plans territorials vigents, així com prop de quaranta plans directors urbanístics. Al mateix temps es varen aprovar, desenvolupar i aplicar la modificació de la Llei d'Urbanisme, la Llei de Barris, la Llei del Paisatge, la Llei d'Informació Geogràfica i la Llei de regularització de les Urbanitzacions, entre d'altres. 
L'anàlisi de les potencialitats i les limitacions d'aquest conjunt d'actuacions i polítiques s'adreça no només al públic català, sinó també al del conjunt de Espanya i d'Europa, on algunes de les iniciatives empreses (com el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, el PDUSC, la Llei de Barris o la Llei del Paisatge) han despertat considerable atenció. D'aquesta manera, el volum consta dels nou capítols següents: 
1. El punto de partida: los retos territoriales y las bases de las políticas públicas
2. Una visión colectiva para la ordenació del espacio: el planeamiento territorial 
3. La ordenación de la dinámicas metropolitanas: el Plan Territorial Metropolitano de Barcelona 
4. Los planes directores urbanísticos: una nueva generación de planes 
5. Repensar la urbanización del litoral: el Plan Director Urbanístico del Sistema Costero
6. La renovación del planeamiento urbanístico: suelo, ciudad, vivienda y buen gobierno
7. De la conservació a la gestión del paisaje: la Ley del Paisaje 
8. Los retos de la rehabilitación urbana: la Ley de Barrios
9. La gestión de la urbanización de baja densidad: la Ley de Urbanizaciones
Tanca el volum un epíleg en el que es recapitulen les conclusions des de la situació actual, caracteritzada per la crisi econòmica i els canvis polítics ocorreguts, epíleg que es conclou amb les afirmacions següents:
"El análisis de la experiencia catalana y barcelonesa de los últimos años muestra precisamente hasta que punto la ordenación del territorio, puesta al servicio de proyectos transformadores,  puede contribuir de manera relevante a mejorar la eficiencia social en el uso del espacio, evitar agresiones ambientales y potenciar una mayor equidad social y territorial. Se trata, como es obvio, de una experiencia limitada y, en más de un aspecto, contradictoria. La utilidad primordial de su estudio no se encuentra tanto, a nuestro entender, en la revisión de batallas pasadas, sino más bien en la posibilidad de extraer de ellas enseñanzas para la que se deben librar en el presente y en el futuro. Futuro en el cual, en Cataluña y fuera de ella, las políticas territoriales han de constituir parte esencial de un amplio proyecto de transformación económica y social que tenga por objetivo la sostenibilidad ambiental, la democracia política y la equidad social."  

dimecres, 2 de maig de 2012

Joan Ganyet: paisatges immediats

L'arquitecte Joan Ganyet acaba d'inaugurar l'exposició Paisatges immediats. Es tracta d'una mostra de fotografia en la que l'autor, que tan destacada intervenció va tenir, com a Director General d'Arquitectura i Paisatge (2003-2010), en el disseny i l'aplicació de la política del paisatge a Catalunya, s'apropa ara al tema des d'un perspectiva del tot diversa, més personal i immediata.
En efecte, l'exposició recull un seguit d'imatges fotogràfiques, captades als volts de la seva ciutat de la Seu d'Urgell, on es mostren petits detalls de l'entorn: una petjada en el fang, el reflex del cel en un bassal, una esquerda en la superfície glaçada d'un com, unes fulles seques al caire d'un mur... Engrunes de paisatge, menudes, contingents i significatives en elles mateixes, que composen imatges de gran bellesa i que transmeten, a vegades millor que una vista de conjunt, el sentit d'un lloc, la identitat d'un paisatge.
L'exposició, que va ser inaugurada el dia 26 d'abril, en presència de l'autor i del pintor Perico Pastor, pot ser vista fins a mitjans de maig a la Galeria d'Art Arena, carrer Fusina 11, de Barcelona.