BIOGRAFIA

Oriol Nel·lo (Barcelona, 1957) és geògraf especialitzat en estudis urbans i ordenació del territori, temes sobre els que ha publicat un bon nombre de llibres i articles científics. Format a la Universitat Autònoma de Barcelona (Doctor en Geografia) i a la Johns Hopkins University (Mestratge en Afers Internacionals), ha estat director de l'Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona (1988-1999), Diputat al Parlament de Catalunya (1999-2003) i Secretari per a la Planificació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya (2003-2011).
Actualment, és membre numerari de l'Institut d'Estudis Catalans i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, on es reincorporà l'any 2011 per impartir des del Departament de Geografia ensenyaments de graupostgrau i doctorat. En els darrers anys, ha estat així mateix professor convidat a la School of Environment and Development, Manchester, a l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia i al Dipartimento di Architettura de la Università di Sassari, així com conferenciant a universitats de Brasil, Espanya, Itàlia, Gran Bretanya, Mèxic, Portugal i Xile.
Entre els seus treballs es poden destacar Ciutat de ciutats. Reflexions sobre el procés d’urbanització a Catalunya (2001), Aquí, no! Els conflictes territorials Catalunya (2003), La Llei de Barris. Una aposta col·lectiva per a la cohesió social (2009). 

En els darrers cinc anys ha publicat el llibres següents:
.Ordenar el territorio. La experiencia de Barcelona y Cataluña (València, Tirant lo Blanch, 2012), una descripció i anàlisi de les polítiques territorials i urbanes desenvolupades a Catalunya durant la primera dècada del segle.
. Francesco Indovina. Del análisis del territorio al gobierno de la ciudad (Barcelona, Icaria, 2012), aproximació a la trajectòria i l'obra d'aquest urbanista italià.
 .Province e territorio. Riforme amministrative e pianificazione di area vasta in Italia e Spagna (Nàpols, Edizioni Scientifiche Italiane, 2013, editat amb Gugliermo Trupiano), una anàlisi sobre les repercussions de la reforma del règim provincial a Itàlia i a Espanya sobre la gestió del territori.
.Repensar el Estado. Crisis económica, conflictos territoriales e identidades políticas en España (Santiago de Compostela, Universidade de Santiago, 2013, editat amb Josefina Gómez Mendoza i Rubén Lois), un conjunt d'anàlisis geogràfiques sobre la crisi de l'Estat a Catalunya i a Espanya. 
.La ciudad en movimiento. Crisis social y respuesta ciudadana (Madrid, Díaz & Pons, 2015), un assaig sobre els orígens i les potencialitats dels moviments urbans contemporanis. L'edició italiana del llibre, en traducció d'A. Mazza i R. Paciello ha estat publicada per Edicampus, Roma, 2016.   
.Cities in the 21st Century (Nova York, Routledge, 2016, editat amb Renata Mele), una panoràmica sobre la problemàtica i les potencialitats dels processos d'urbanització contemporanis. 
.La luz de la ciudad. El proceso de urbanización en España a partir de las imágenes nocturnas de la Tierra (Bellaterra, Grup d'estudis sobre Energia, Territori i Societat, 2016), una recerca sobre l'expansió del fenòmen urbà a través de la imatge satel·litària nocturna (amb Joan López, Jordi Martín i Joan Checa). 

Podeu veure una selecció dels seus articles i publicacions d'accés obert a https://uab.academia.edu/OriolNello