BIOGRAFIA

Oriol Nel·lo (Barcelona, 1957) és geògraf especialitzat en estudis urbans i ordenació del territori, temes sobre els que ha publicat un bon nombre de llibres i articles científics. Format a la Universitat Autònoma de Barcelona (Doctor en Geografia) i a la Johns Hopkins University (Mestratge en Afers Internacionals), ha estat director de l'Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona (1988-1999), Diputat al Parlament de Catalunya (1999-2003) i Secretari per a la Planificació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya (2003-2011).
Actualment, és membre numerari de l'Institut d'Estudis Catalans i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, on es reincorporà l'any 2011 per impartir des del Departament de Geografia ensenyaments de grau, postgrau i doctorat. Dirigeix així mateix el Grup de Recerca sobre Energia, Territori i Societat (GURB) de la UAB.
En els darrers anys, ha estat així mateix professor convidat a la School of Environment and Development, Manchester, a l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia i al Dipartimento di Architettura de la Università di Sassari, així com conferenciant a universitats de Brasil, Espanya, Itàlia, Gran Bretanya, Mèxic, Portugal i Xile.
Entre els seus treballs es poden destacar Ciutat de ciutats. Reflexions sobre el procés d’urbanització a Catalunya (2001), Aquí, no! Els conflictes territorials Catalunya (2003), Ordenar el territorio. La experiencia de Barcelona y Cataluña (2012), Francesco Indovina. Del análisis del territorio al gobierno de la ciudad (2012), Repensar el Estado. Crisis económica, conflictos territoriales e identidades políticas en España (Santiago de Compostela, Universidade de Santiago, 2013, amb Josefina Gómez Mendoza i Rubén Lois)

En els darrers cinc anys ha publicat el llibres següents:
.La ciudad en movimiento. Crisis social y respuesta ciudadana (Madrid, Díaz & Pons, 2015), un assaig sobre els orígens i les potencialitats dels moviments urbans contemporanis. L'edició italiana del llibre, en traducció d'A. Mazza i R. Paciello ha estat publicada per Edicampus, Roma, 2016; l'edició potuguesa, en traducció de   
.Cities in the 21st Century (Nova York, Routledge, 2016, editat amb Renata Mele), una panoràmica sobre la problemàtica i les potencialitats dels processos d'urbanització contemporanis. 
.La luz de la ciudad. El proceso de urbanización en España a partir de las imágenes nocturnas de la Tierra (Bellaterra, Grup d'estudis sobre Energia, Territori i Societat, 2016), una recerca sobre l'expansió del fenòmen urbà a través de la imatge satel·litària nocturna (amb Joan López, Jordi Martín i Joan Checa). 
.Barrios y crisis. Crisis económica, segregación urbana e innovación social en Cataluña (València, Tirant lo Blanch, 2018), una anàlisi dels efectes de la relació entre segregació urbana i les capacitats d'auto-organització de la ciutadania (editat amb Ismael Blanco).
.La città di Pasqual Maragall (Milano, Franco Angeli, 2019; amb pròleg d'Ada Colau i postfaci d'Arnaldo Cecchini), un assaig sobre el pensament de l'economista i polític P. Maragall en relació a la ciutat i les seves transformacions. 

Podeu veure una selecció dels seus articles i publicacions d'accés obert a https://uab.academia.edu/OriolNello