ARTICLES

Enric Lluch & Oriol Nel.lo (1984); "Un projecte de divisió territorial de la Generalitat a l'exili", a El Món, núm. 104, Barcelona, febrer 1984 (pp. 20-21).
Oriol Nel.lo (1985); "Geographical and Urban Aspects of Barcelona Metropolitan Area", a Metroline, Baltimore, març 1985 (pp. 5-6).
Enric Lluch & Oriol Nel.lo (1985); "Codicil sobre la divisió territorial de Catalunya (1984-1985)", a Arrel, núm.11, Barcelona, octubre 1985 (pp. 25-35)
Oriol Nel.lo (1986); "L'organització territorial a la Catalunya republicana (1931-1939)", a Revista de Girona, núm. 115, Girona, abril 1986 (pp. 18-23).
Enric Lluch & Oriol Nel.lo (1986); "Bibliografia del debat sobre l'organització territorial de l'administració pública a Catalunya (1984-1986), a Quaderns d'Alliberament, núm.12, Barcelona, setembre 1986 (pp.67-89).
Enric Lluch & Oriol Nel.lo (1986); "La divisió territorial: un segle i mig de controvèrsia", a  El País, Barcelona, octubre 1986.
Oriol Nel.lo (1986); "Notes sobre l'administració local als Estats Units d'Amèrica", a Documents d'Anàlisi Geogràfica, núms. 8-9, Bellaterra, novembre 1986 (pp. 173-184).
Oriol Nel.lo (1987); "El Vallès Occidental en l'organització territorial de Catalunya, Cronologia d'un debat, 1931-1939 (I)", a Al Vent, núm. 96, Terrassa, setembre 1987 (pp. 9-13).
Oriol Nel.lo (1987); "El transport públic i l'ordenació del territori a l'àrea metropolitana de Barcelona", a Espais núm. 7, Barcelona, setembre-octubre 1987 (pp. 25-31).
Oriol Nel.lo (1988); "El Vallès Occidental en l'organització territorial de Catalunya. Cronologia d'un debat, 1939-1988 (II)", a Al Vent, núm. 97, Terrassa, juny-agost 1988 (pp. 11-18).
Oriol Nel.lo (1989); "Geografia, geògrafs i publicacions geogràfiques a Hongria. Una aproximació a la geografia hongaresa contemporània", a Treballs de la Societat Catalana de Geografia, núm. 16, Barcelona, març 1989 (pp. 9-21).
Maurizio Marcelloni & Oriol Nel.lo, coord. (1989); "Piani e politiche urbane in Spagna", quadern central d’Urbanistica, núm. 94, Milà, març 1989, (pp. 31-74).
Oriol Nel.lo (1989); "Territorio, struttura e pianifficazione urbana in Spagna. Gli antecedenti", a Urbanistica, núm. 94, Milà, març 1989 (pp. 72-74).
Oriol Nel.lo (1989); "L'Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona. Una eina per al coneixement de la realitat urbana de Catalunya", a Butlletí de l'Associació Catalana de Sociologia, núm. 18, Barcelona, 1989 (pp. 8-9).
Oriol Nel.lo (1990); "Polítiques urbanes en una Europa en transició", in Barcelona Metròpolis Mediterrània, núm. 15, Barcelona, abril 1990 (pp. 90-96).
Oriol Nel.lo (1990); "Hacia el conocimiento estadístico de la inseguridad ciudadana", a Prevenció. Quaderns d'estudis i documentació, núm. 5, Barcelona, desembre 1990 (pp. 61-66).
Amador Ferrer & Oriol Nel.lo (1991); "Barcelona: la transformació d'una ciutat industrial", a Papers. Regió Metropolitana de Barcelona,  núm. 3, Barcelona, juliol 1991 (pp. 3-30).
Oriol Nel.lo, dir. (1991); "Las grandes ciudades españolas: datos básicos", a Papers. Regió Metropolitana de Barcelona: Territori, Estratègies, Planejament, núm. 4, Barcelona, juliol 1991 (pp. 9-90).
Oriol Nel.lo (1991); "Les teories sobre l'ordenament territorial a Catalunya. Els antecedents", a Papers. Regió Metropolitana de Barcelona,  núm. 6, Barcelona, setembre 1991 (pp. 77-90).
Oriol Nel.lo (1992); "Nacionalismes, territoris, geografia", a Revista de Girona, 154, setembre-octubre 1992 (p. 91-92). 
Josep M. Vallès & Oriol Nel.lo (1993); "De ciutat a Metròpoli. Notes per a una lectura del Pla Estratègic Barcelona-2000 des d'una perspectiva metropolitana", a Barcelona Economia, núm. 18, Barcelona, segon trimestre 1993 (pp. 7-20).
Oriol Nel.lo (1994); "L'impacte social de la reestructuració industrial a la regió metropolitana de Barcelona" a Papers. Regió Metropolitana de Barcelona,  núm. 18, Barcelona, juliol 1994 (pp. 65-81).
Oriol Nel.lo (1994); "Apunts sobre la vida i l'obra de Gonçal de Reparaz i Ruiz (1901-1984). Una entrevista amb el prof. G. A. de Reparaz" a Treballs de la Societat Catalana de Geografia, núm. 38, Barcelona, desembre 1994 (pp. 137-146)
Oriol Nel.lo (1995); "Dinàmiques territorials i mobilitat urbana en la regió metropolitana de Barcelona", a Papers. Regió Metropolitana de Barcelona,  núm. 24, Barcelona, abril 1995 (pp. 9-37).
Oriol Nel.lo (1995); “Políticas urbanas y gobierno metropolitano en el proceso de integración europea”, a Ciudad y territorio. Estudios territoriales, núm. 106, Madrid, hivern 1995 (pp. 783-792).
Enric Lluch & Oriol Nel.lo (1996); “L’esdevenidor del Berguedà: una reflexió i vuit preguntes”, a L’Erol. Revista de l’Àmbit de Recerques del Berguedà, núm. 50, Berga, abril 1996 (pp. 30-36).
Ramon Grau, Oriol Nel.lo, Joan Roca & Mercè Tatjer (1996); “Els treballs del IV Congrés d’Història de Barcelona, 12-15 de desembre de 1995”, a Barcelona. Quaderns d’Història, núm. 2-3 (pp. 185-199).
Oriol Nel.lo (1996); “Manresa, capital de la Catalunya central o ciutat metropolitana?, a Dovella, Manresa, hivern 1996-primavera 1997, (pp. 57-61).
Oriol Nel.lo (1997); “Las grandes ciudades españolas: dinámicas urbanas e incidencia de las políticas estatales”, a Papers. Regió Metropolitana de Barcelona., núm. 27, Barcelona, juliol 1997 (pp. 9-70).
Ramon Grau & Oriol Nel.lo, coord., (1997); “Ciutat i territori. Sis reflexions de Barcelona estant (1780-1936)”, a L’Avenç, núm. 220, Barcelona, desembre 1997 (pp. 22-68).
Ramon Grau & Oriol Nel.lo (1997); “Una tradició intel.lectual optimista”, a L’Avenç, núm. 220, Barcelona, desembre 1997 (pp. 22-23).
Oriol Nel.lo (1998); “El canvi social a la regió metropolitana de Barcelona: deu preguntes”, a Revista Econòmica de Catalunya, núm. 34, Barcelona, gener 1998, (pp. 63-72).
Oriol Nel.lo (1998); “E metatfore tou paraliakon metropoutes Barkeloves”, a Olimpiakoi Agones kai pole e epomene emera, Atenes, 1998 (pp. 6-9).
Oriol Nel.lo (1998); “Transformaciones y políticas urbanas en las siete principales ciudades de España. El área de Valencia en el sistema urbano español”, a Revista del Consell Metropolità de l’Horta, València, novembre 1998, (pp. 4-9).
Oriol Nel.lo (1998); “Le dinamiche metropolitane: la diffusione della città sul territorio”, a Archivio di Studi Urbani e Regionali, núm. 62, Venècia, octubre 1998 (pp. 27-76).
Oriol Nel.lo (1998); “Reflexions: el futur de Barcelona” a Medi Ambient, tecnologia i cultura, núm. 22, desembre 1998,  (pp.11-25).
Oriol Nel.lo (1999); “La gestión de las áreas metropolitanas en España: Los retos de futuro”, a Revista del Consell Metropolità de l’Horta, núm. 6,València, juny 1999 (pp. 12-15)
Oriol Nel.lo (1999); Notícies de Barcelona. Reflexions sobre el futur de la ciutat”, a Papers de la fundació, núm. 116, Fundació Rafael Campalans, Barcelona, (pp. 1-28)
Oriol Nel.lo (2000); "Les ciutats emergents de la regió metropolitana de Barcelona", a Notes. Centre d’Estudis Molletans, núm. 14, Mollet del Vallès, 2000 (pp. 87-91).
Oriol Nel.lo (2001); “Sostenibilità, luogo e política (o la favola delle formiche)”, a Archivio di Studi Urbani e Regionali, núm. 71-72, Venècia, II i III quadrimestre 2001 (pp. 323-332).
Oriol Nel.lo (2002); “Dinàmiques urbanes, activitats emergents i polítiques públiques a la Regió Metropolitana de Barcelona”, a Papers. Regió Metropolitana de Barcelona. núm. 36, Barcelona, maig 2002 (pp. 105-114)
Oriol Nel.lo (2002); A cidade da esperança”, a Cidades. Comunidades e Territórios, núm. 5, Lisboa, desembre 2002 (pp. 124-126)
Oriol Nel.lo (2002); “Dinámicas urbanes, actividades emergentes y políticas públicas en la región metropolitana de Barcelona”, a Cidades. Comunidades e Territórios, núm. 5, Lisboa, desembre 2002 (pp. 124-126).
Oriol Nel·lo (2003); Barcelona: esperança, equilibri i límit”, a Papers de la Fundació, 139 (p. 3-29)
Oriol Nel.lo (2004); “¿Cambio de siglo, cambio de ciclo? Las grandes ciudades españolas en el umbral del siglo XXI”, a Ciudad y territorio. Estudios territoriales, XXXVI,  141-142, Madrid, tardor-hivern 2004(pp. 523-542)
Oriol Nel.lo (2004); Las grandes ciudades españolas en el umbral del siglo XXI”, a Papers. Regió Metropolitana de Barcelona. núm. 42, Barcelona, setembre 2004 (pp. 9-62)
Oriol Nel.lo (2005);La Nuova Politica Territoriale della Catalogna”, a Archivio di Studi Urbani e Regionali, núm. 83, Venècia, II quadrimestre 2005 (pp. 39-70).
Oriol Nel.lo (2005); “Paisatge, pla i política”, a Espais, núm. 50, Barcelona, primavera 2005 (Pág. 8-14)
Oriol Nel.lo (2006); “Els plans directors urbanístics. Una nova generació de plans”, a Espais. 52, Barcelona, tardor 2006 (Pág. 3-11)
Oriol Nel.lo (2006); “El Pla director urbanístic del litoral català”, a Espais, núm. 52, Barcelona, tardor 2006 (Pág. 30-35)
Oriol Nel.lo (2007); “Contro la segregazione urbana e per la coesione sociale. La Ley de Barrios della Catalogna”, a Archivio di Studi Urbani e Regionali, núm. 90, Venècia, III quadrimestre 2007 (pp. 33-45)
Oriol Nel.lo (2008); “Contra la segregación urbana y por la cohesión social. La Ley de Barrios de Cataluña”, a Cidades. Comunidades e territórios, núm. 17, Lisboa, desembre 2008 (p. 33-46)
Oriol Nel.lo (2009); "La significació de l'obra de Pierre Deffontaines a Catalunya", a Biblio3W. Revista bibliografica de geografía y ciencias sociales, vol. XIV, núm. 816, Barcelona, març 2009.
Oriol Nel.lo (2009); “Repensar la urbanización del litoral. El Plan director urbanístico del sistema costero de Cataluña”, a Tria. Rivista internazionale di cultura urbanistica, 4, Nàpols, desembre 2009 (pp. 63-85)
Oriol Nel.lo (2009); “La incerta reforma de l’organització territorial de Catalunya d’ençà l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia de 2006”, a Treballs de la Societat Catalana de Geografia, núm. 67-68, Barcelona, 2009 (pp. 111-152)
Oriol Nel.lo (2010); “Les dinàmiques territorials a la regió metropolitana de Barcelona (1986-2006) Hipòtesis interpretatives”, a Papers. Regió Metropolitana de Barcelona. Territori, estratègies, planejament, núm. 52, Barcelona, juliol 2010 (pp. 16-27)
Oriol Nel.lo (2010); The Challenges of Urban Renewal. Ten Lessons from the Catalan Experience”, a Análise Social, vol. XLV, 197, Lisboa, 4/2010 (pp. 685-715).
Oriol Nel.lo (2010); "El planeamiento territorial en Cataluña", Cuadernos Geográficos, 47/2, 2010 (p. 131-167).
Oriol Nel.lo (2011); “Benach, Núria y Albet, Abel. Edward W. Soja. La perspectiva postmoderna de un geógrafo radical, en Biblio 3W. Revista bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, vol. XV, núm. 911, febrero 2011.
Oriol Nel.lo (2011); Estrategias para la contención y gestión de las urbanizaciones de baja densidad en Cataluña”, a Ciudad y territorio. Estudios territoriales, vol. XLIII, núm. 167, abril 2011 (pp. 81-98).
Oriol Nel.lo (2011); La ordenación de las dinámicas metropolitanas. El Plan Territorial Metropolitano de Barcelona”, en Scripta Nova. Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, vol. XV, núm. 362, mayo 2011.
Oriol Nel.lo (2011); “Vindicació dels barris sense estàtues”, a L’Avenç, 370, juliol 2011 (p. 15).
Oriol Nel·lo (2011); The Five Challenges of Urban Rehabilitation. The Catalan Experience”, a Urban Research and Practice, vol. IV, núm. 3, November 2011 (p. 308-325).
Oriol Nel·lo (2012); “La música callada de Manuel de Solà-Morales”, a Biblio 3W. Revista bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, vol. XVII, núm. 976 (6),  mayo 2012. 
Oriol Nel·lo (2012); El Pla Territorial Metropolità de Barcelona. Els reptes defutur”, a Papers. Regió Metropolitana de Barcelona, 5, juliol 2012 (p. 100-105).
Oriol Nel·lo (2013); “La Catalunya-ciutat i la Nació-xarxa”, a L’Avenç, 388, març 2013 (p. 8).
Oriol Nel·lo (2013); “Barcelona y Cataluña: las raíces del debate sobre elpolicentrismo del sistema urbano catalán”, a Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales, vol. XLV, núm. 176 (p. 317-331) ).
Oriol Nel·lo (2013); “Francesco Indovina, ed., Sardegna: la nuova e l’antica felicità” [Recensione], a Archivio di Studi Urbani e Regionali, vol. XLIV, núm. 107 (p. 144-146).
Oriol Nel·lo (2013); “Quatre lliçons d’Enric Lluch”, a Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 76 (p. 59-74).
Oriol Nel·lo (2014); “El Pla Territorial Metropolità de Barcelona: ensenyaments per al govern del territori”, a Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 78 (p. 69-93).
Oriol Nel·lo (2015); “Domingo, Andreu (2014). Catalunya al mirall de la immigració:Demografia i identitat nacional a Catalunya” [Recensió], a Documents d’Anàlisi Geogràfica, 61/2 (p. 441-443).
Oriol Nel·lo (2015); Barcelona i Catalunya: continuïtat o ruptura”, Newsletter Fundació Catalunya-Europa, juliol 2015 (on-line).
Oriol Nel·lo (2015); “Movimientos urbanos y defensa del patrimonio colectivo en la región metropolitana de Barcelona”, a Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales, XLVII, núm. 184 (p. 311-327).
Oriol Nel·lo (2016); “Pier Paolo Pasolini: Volgar’Eloquio”, a l’Avenç,  419, gener 2016 (p. 6-7).
Oriol Nel·lo (2016); "Set reptes per a l'estudi dels moviments urbans", l’Avenç, 422, abril 2016 (p. 36-42).
Oriol Nel·lo (2016): "L'habitat rural a Catalunya. La masia i les influències trasbalsadores modernes", a Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 82 (p. 207-221)
Oriol Nel·lo (2016); "Seven challenges for the study of urban movements", a City, Territory and Architecture, 3:23.
Oriol Nel·lo, Joan López, Jordi Martín Joan Checa (2017); "Energy and urban form. The growth of European cities on the basis of night-time brightness", a Land Use Policy, 61 (p. 103-112).
Oriol Nel·lo (2018); “Carme Massana: ciutat,renda urbana i pensament crític”, a Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 85 (p. 123-130).
Oriol Nel·lo & Aina Gomà (2018); Geographies of discontent: urban segregation,political attitudes and electoral behaviour in Catalonia” a City, Territory and Architecture,
Oriol Nel·lo (2018); “Hacer la ciudadmetropolitana: segregación residencial y políticas urbanas en el ámbitometropolitano de Barcelona”, a Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales, 198 (p. 697-715).
Oriol Nel·lo (2018); Segregació residencial,gentrificació urbana i dret a la ciutat: una lectura des de Barcelona”, a Papers. Regió Metropolitana de Barcelona, 60 (p. 48-61).
Oriol Nel·lo (2018); "Dell'ordine e del disordine urbano", a Città bene comune. Casa della Cultura, desembre 2018. 
Oriol Nel·lo (2019); “Engels vs Cerdà. Revolució i reforma a la ciutat del segle XIX”, a L’Avenç, 456 (p. 42-57). 
Oriol Nel·lo (2019); "Los retos de la ciudad contemporánea", a Posición, 2 (p. 1-10). 
Oriol Nel·lo (2020); "Els riscos ambientals i la urbanització del litoral català. L'experiència dels Plans Directors del Sistema Costaner", a Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 89 (p. 221-246). 
Oriol Nel·lo, Helena Cruz & Ismael Blanco (2020); "Les polítiques de rehabilitació enfront la segregació: el Pla de Barris de Barcelona", a Papers. Regió Metropolitana de Barcelona, 63 (p. 118-132). 
Joan Checa, Joan López, Jordi Martín & Oriol Nel·lo (2020); "Los que no pueden quedarse en casa. Moviliad urbana y vulnerabilidad territorial en el área metropolitana de Barcelona durante la pandemia COVID-19", a Boletín de la Asociación Española de Geografía, 87.