dissabte, 23 de maig de 2015

Blog: quatre anys


A inicis d’aquest mes s’han acomplert quatre anys de l’existència d’aquest blog dedicat a qüestions territorials i urbanes. El número total de visites de pàgina rebudes al llarg d’aquests 48 mesos ha estat de 83.853 i hi hem compartit un total de 168 posts. Les visites procedeixen majoritàriament de l’Estat Espanyol però més d’un terç del total tenen origen en d’altres països entre els que destaquen els Estats Units i Itàlia.
En el darrer any, de maig 2014 a abril 2015, el nombre de visites ha estat de 25.558, a una mitjana superior, doncs, a les 2.000 visites de pàgina al mes. Els resultats mostren un lleu increment respecte els dels 12 mesos anteriors (maig 2013-abril 2014: 23.384) i resulten els més alts registrats fins ara.
En els darrers 12 mesos han aparegut en el blog un total de 37 posts, relatius, sempre, a l'anàlisi i la gestió del territori . Els temes més recurrents i que més atenció han suscitat han estat la segregació urbana i la desigualtat social, els efectes territorials de la crisi econòmica, el patrimoni i la seva gestió, el paisatge i els programes de rehabilitació urbana. També hem parlat d’immigració, resultats electorals, espai públic, bigdata, habitatge i béns comuns, entre d’altres. Al costat d’aquests temes, han estat així mateix nombroses les ressenyes de publicacions i les notes sobre qüestions de vida universitària.
Pel què fa a les pàgines fixes, hem reestructurat les dedicades als Llibres i Capítols de llibre, per tal de facilitar-ne la consulta. Segueix sent molt consultat l’apartat destinat a les Conferències

-Cotlliure. L'església i el port. 
-Santiago de Chile. Providencia des del Mapocho. 
-Porto Torres. L'antic complex petroquímic. 
-Església de Santa Eulàlia d'Alendo. Pallars Sobirà. 
-Haute Garonne. Route D622. 
-Monasterio de la Cartuja. Sevilla.
-Cap de Formentor. Mallorca. 
-Rio de Janeiro. Pao d'açúcar des Ipanema. 
-Far de Punta Nati. Menorca. 
-Serra de les Agudes des de la Coma de Burg. 
-València. Estació del Nord. 
-Lisboa. Pavelló de Portugal, Expo'98  

[Fotografies: O. Nel·lo]